Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Telecommunicatie en e-commerce

Telecommunicatiewet

 1. art. 2.1: elektronisch communicatienetwerk/dienst. Melding bij college (AC&M) verplicht;
 2. art. 3.3: frequentieruimte;
 3. art. 5.2:
  1. openbare grond, gedogen van kabels. Grondroerdersregeling, melden in Velin register;
  2. wet informatieuitwisseling ondergrondse netten:
   1. opdrachtever op zorgvuldige manier;
   2. grondroerder op zorgvuldige manier.
 4. besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (BUDE): toegang verkrijgen = cookiewet;
 5. art. 9a: bevoegd tot aftappen;
 6. art 13.2a: bewaren van gegevens [ITO]:
  1. telefonie 12 maanden;
  2. internet 6 maanden.

 E-commerce

 • waarborgfonds;
 • overeenkomst en koop op afstand;
 • algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk.

 

 • ICANN – top level domainnames;
 • SIDN – domeinnamen.

Digitale reclame:

 • reclamebericht herkenbaar;
 • indentiteit van afzender vermelden;
 • duidelijke voorwaarden;
 • reclame via mail/sms herkenbaar.

Huisvredebreuk → computervredebreuk, zeker strafbaar wanneer:

 • doorbreken;
 • technische omgreep;
 • valse signalen/sleutel;
 • valse hoedanigheid.
 • hogere straf wanneer inbreuk en vervolgens gegevens overneemt;
 • nog hoger wanneer
  • via telecomnetwerk;
  • gebruik van verwerkingscapaciteit;
  • toegang via derden.

DDOS = opzettelijk en wederrechterlijk blokkeren toegang voor beoogde gebruiker

Phishing: intentie tot afluisteren, aftappen of opnemen.

Vernieling:

 1. veranderen, wissen, ontoegankelijk maken, toevoegen middels telecommunicatie of geautomatiseerd werk;
 2. via telefomnetwerk;
 3. verspreiden van middelen.

Netwerkdoorzoeking

 1. elders aanwezig geautomatiseerd werk;

Kinderporno, alles is strafbaar (afbeelding, gegevensdrager, schijnbaar betrokken):

 • handelingen:
  • produceren;
  • aanbieden;
  • verspreiden;
  • verkrijgen;
  • bezit.
 • vormen:
  • < 18 jr;
  • lijkt < 18 jr;
  • vertegenwoordiging van een kind.