Aantekeningen Business consultancy (BI-1): Business views

Business views geven inzicht in:

  1. processen: business process view;
  2. structuur en noodzakelijke objecten: business structure view;
  3. individuele en onderlinge gedrag van objecten: business behaviour view;
  4. wat te bereiken (doel) en hoe dit te bereiken (strategie): business vision view.

Continue reading Aantekeningen Business consultancy (BI-1): Business views