Aantekeningen Business intelligence (BI-5): Business alignment

Business alignment perspectieven:

  1. organisatorisch: geheel aan mensen, middelen, taken en verantwoordelijkheden is erop gericht systematisch informatie te verzamelen, analyseren en verspreiden tbv strategievorming van een organisatie
  2. technologisch: verzamelen van zoveel mogelijk informatie en het analyseren en rapporteren hiervan mbv informatieverwerkenden systemen om intelligente beslissingen te kunnen nemen voor de bedrijfsvoering.

Continue reading Aantekeningen Business intelligence (BI-5): Business alignment