Aantekeningen Innovatie (BI-6): Organisatieverandering

Dit artikel bevat mijn aantekeningen over organisatieverandering (verbeteren → vernieuwen → veranderen).

1. De Caluwé

Cultuur van organisaties d.m.v. kleuren

Kleur Trefwoorden Ideaal Valkuil
geel belangen, conflicten, macht, doelen stellen, beleid bepalen, programma formuleren, politieke vaardigheden overkoepelende belangen doelen en middelen niet verbonden
blauw rationeel, planmatig, resultaat, voorspelbaarheid, eerst denken, dan doen, analyseren alles is maakbaar en beheersbaar onvoldoende rekening met irrationele aspecten
rood mensen, verleiden, ontwikkeling talent, beste uit mensen halen, samenwerken, teambulding juiste balans mensen, instrumenten, organisatie en doelen gebrek aan harde uitkomsten
groen leren, motiveren, experimenteren, reflectie alles is te leren gebrek aan harde uitkomsten
wit alles stroomt, betekenisgeving, wilsvoming, motivatie, kansen spontane evolutie, positieve houding patronen worden niet goed herkend

Organisatieverandering = planmatig en gestuurd (blauw)

Organisatieontwikkeling = organisch (wit)

2. Kübler-Ross

fasen-theorie van Elisabeth Kübler-Ross

 1. ontkenning en isolering – herstellen van grote schok;
 2. woede – ergernis, afgunst en wrok;
 3. marchanderen – onder werkelijkheid uit proberen te komen;
 4. depressie, waarheid dringt door:
  1. reactieve;
  2. voorbereidende.
 5. aanvaarding – niet meer gedeprimeerd of verontwaardigd.

3. Ezerman

Weerstandsstrategiemodel van Ezerman, acceptatiestrategieën:

 1. ontwijken;
 2. faciliteren;
 3. ondersteunen;
 4. informeren;
 5. participatie;
 6. educatie;
 7. gemeenschappelijke visie;
 8. onderhandelen;
 9. overtuigen;
 10. afdwingen.
Wegbewegen Meebewegen Gemend Tegenbewegen
Ontwijken InformerenFaciliterenOndersteunen

Participatie

Gemeenschappelijke visieOnderhandelen OvertuigenAfdwingen
Educatie Educatie Educatie

 

Strategie Situatie Actie
ontwijken niet bewust van probleem doelbewust niets doen
faciliteren discussie vermijden scheppen van voorwaarden
informeren in de week zetten verschaffen van informatie
ondersteunen over drempel helpen hulp aanbieden
participatie onvoldoende informatie bij adviseur gericht op de relatie
educatie verandering in kennis/houding/vaardigheden opleiden
gemeenschappelijke visie staat positief t.o.v. verandering verandering gezamenlijk vormgeven
onderhandelen machtsevenwicht en gemeenschappelijke en/of verschillende belangen aanvaardbare compromissen
overtuigen geloofwaardigheid van de adviseur eigen standpunt beargumenteren
afdwingen tijdsdruk en belang macht, dwang of pressie