Aantekeningen Innovatie (BI-6): Business model canvas

Het Business model canvas is een middel om business modellen te beschrijven, analyseren en ontwerpen.

Business model = beschrijft grondgedachte van hoe organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

1 Canvas model

Bouwstenen:

 1. klantsegmenten;
 2. waardeproposities;
 3. kanalen;
 4. klantrelaties;
 5. inkomstenstromen;
 6. key resources;
 7. kernactiviteiten;
 8. key partners;
 9. kostenstructuur.

1.1 Klantsegmenten

Voorbeelden segmenten: verschillende…

 • behoeften;
 • distributiekanalen;
 • relaties;
 • winstgevendheid;
 • bereidheid te betalen voor aspecten van het aanbod.

Voorbeelden soorten:

 • massamarkt;
 • nichemarkt;
 • gesegmenteerd;
 • gediversiviseerd;
 • multi-sided platforms.

1.2 Waardeproposities

producten en diensten die waarde creëert voor een klantsegment

voorbeelden:

 • nieuwheid;
 • performance;
 • customisation;
 • de klus klaren;
 • ontwerp;
 • merk/status;
 • prijs;
 • kostenbeperking;
 • risicobeperking;
 • toegankelijkheid;
 • bruikbaarheid.

1.3 Kanalen

hoe een bedrijf communiceert met klantsegmenten en ze bereikt om waardeproposities te leveren

verschillende functies:

 • bekendheid vergroten;
 • waardepropositie beoordelen;
 • mogelijkheid om specifieke producten aan te schaffen;
 • waardepropositie leveren aan klanten;
 • ondersteuning na de aankoop.
Soort Eigenaar Route
verkoop eigen direct
webverkoop eigen direct
eigen winkels eigen direct
partner winkels partner indirect
groothandel partner indirect

Fasen:

 1. awareness – bekendheid;
 2. evaluatie – beoordelen waardepropositie;
 3. aankoop – aanschaffen mogelijk maken;
 4. aflevering – leveren waardepropostities;
 5. after sales – ondersteuning bieden na aankoop.

1.4 Klantrelaties

soorten relaties die bedrijf aangaat met klantsegmenten

verschillende categorieën:

 • persoonlijke hulp;
 • toegewezen persoonlijke hulp;
 • self service;
 • geautomatiseerde diensten;
 • communities;
 • cocreatie.

1.5 Inkomstenstromen

de inkomsten die een bedrijf genereert uit elk klantsegment

Per klantsegment afvragen waarvoor men bereid is te betalen.

Soorten inkomensstromen:

 1. transactie inkomsten;
 2. terugkerende inkomsten.

Manieren om inkomensstromen te genereren:

 • goederenverkoop;
 • gebruikersfee;
 • uitlenen/huren/leasen;
 • licentieverlening;
 • reclame, dmv prijszetting:
  • vast – vooraf bepaalde prijzen op statische variabelen:
   • advies-/catalogusprijzen;
   • productkenmerkafhankelijk;
   • klantsegmentafhankelijk;
   • volumeafhankelijk.
  • dynamisch – prijzen obv marktvoorwaarden:
   • onderhandelen;
   • yield management;
   • real-time markt;
   • veilingen.

1.6 Key resources

belangrijkste assets die nodig zijn om te zorgen dat een business model werkt

 • fysiek;
 • intellectueel;
 • human resources;
 • financieel;

1.7 Kernactiviteiten

belangrijkste dingen die een bedrijf moet doen om te zorgen dat business model werkt

Categorieën:

 • productie – ontwerpen, maken en leveren;
 • probleemoplossing;
 • platform/netwerk.

1.8 Key partners

netwerk van leveranciers en partners die zorgen dat het business model werkt

soorten partnerschappen:

 • strategische allianties tussen niet concurrenten;
 • cooptatie – strategische allianties tussen concurrenten;
 • joint venture;
 • koper-leverancier.

Motivaties voor partnerschappen:

 • optimalisering en schallvoordelen;
 • beperking van risico en onzekerheid;
 • acquisitie van resources en activiteiten.

1.9 Kostenstructuur

alle kosten die worden gemaakt om het business model te laten werken.

Type modellen:

 • kostengestuurd – minimaliseren van kosten;
 • waardegestuurd – maximaliseren van waarden.

Kenmerken kostenstructuren:

 • vaste kosten;
 • variabele kosten;
 • schaalvoordelen;
 • scopevoordelen.

2 Klant

2.1 Customer empathy map

businessmodel baseren op begrip van de klant

 1. zien – omgeving van de klant;
 2. horen – hoe wordt klant beïnvloed;
 3. denken en voelen – emoties en prioriteiten;
 4. denken en doen – attitude;
 5. pijn – belemmeringen;
 6. winst – successen.

2.2 Facilitator

maakt co-creatie mogelijk

Stages:

 1. voorbereiding;
 2. doen;
 3. evaluatie.

3 Patronen

 1. typen businessmodellen ontbundeld:
  1. infrastrucuur – hoog volume repeterende taken;
  2. productinnovatie – nieuwe producten en diensten;
  3. klantrelatie – vinden en werven van klanten.
 2. long tail – minder verkopen van meer: groot aantal nicheproducten;
 3. multi sides platforms – brengen verschillende onafhankelijke klantgroepen bij elkaar;
 4. free as a business model – één klantsegment kan profiteren van kostenloos aanbod;
 5. open business modellen – waarde creëren en behouden m.b.v. externe partners;
 6. bait & hook – aantrekkelijk aanbod, verplichte afname verwante producten/diensten.

4 Ontwerpen

 1. prototyping – ontwerpen van innovatieve businesmodellen;
 2. epicentra – transformatie vanuit gesegmenteerde bouwstenen van het canvas model:
  1. resourcegedreven;
  2. aanbodgedreven;
  3. klantgedereven;
  4. nieuwe inkomstenstromen.
 3. SWOT i.c.m. business model canvas.

5 Verandering business model

5.1 Blue ocean strategie

ter discussie stellen van waardeproposities en business modellen.

Creëren van nieuwe industrieën door fundamentele differentiatie.

Welke factoren moeten worden..

 1. geelimineerd;
 2. teruggedrongen;
 3. verheven;
 4. gecreerd.

5.2 What if

Startpunt om te ontdekken welke veronderstellingen zouden kunnen werken.

5.3 Alignment

Het canvas model toepassen op business, applicatie en technologie.