Aantekeningen Innovatie (BI-6): Architectuur

Architectuur kan worden gedefinieerd als de samenhang van functionaliteit en de beleving.

Belang van architectuur

 1. business alignment;
 2. impacanalyses;
 3. projectondersteuning;
 4. portfoliomanagement;
 5. samenhang;
 6. communicatie.

Architectuur, doelen:

 • communicatiemiddel, taal en inhoud;
 • discussie – belangen;
 • beleidsinstrument – gewenste situaties;
 • managementinstrument – gewenste visie.

Valkuilen:

 • maskeren;
 • intimideren of domineren;
 • innoveren.

Enterprise architecture:

 • samenhang;
 • gebaseerd op visie;
 • modellen en principes;
 • kaders en richtlijnen voor informatievoorziening.

Middel om:

 • van strategie naar actie;
 • stabiliteit en flexibiliteit.

Begrippen:

 • stakeholder – belanghebbende van architectuuronderdeel;
 • view – perspectief van meerdere stakeholders;
 • viewpoint – beschrijving hoe een view moet worden gemaakt.

1. Typen

Architecturen

 1. informatie architectuur, logisch model van informatievoorziening:
  1. gegevens;
  2. processen;
  3. functies;
  4. entiteiten;
  5. informatiesystemen.
 2. applicatiearchitectuur, soorten organisaties:
  1. verwerkingsorganisaties – bulk verwerking van informatie, veel uniforme producten;
  2. klant/productorganisaties – gemeenschappelijk klantenbestand, verschillende producten;
  3. aspectorganisatie – autonome processen;
  4. procesorganisatie – integrale procesvoortgang;
  5. staporganisatie – stappen volgen elkaar op.
 3. applicatie/systeemarchitectuur – informstievoorziening van de organisatie, informatiesystemen en onderdelen ervan:
  1. formaliseerbaarheid;
  2. basissystemen;
  3. indeling/groepering;
  4. gebruik techniek.
 4. ontwikkelarchitectuur – ontwikkelhulpmiddelen waarmee informatiesystemen worden gemaakt en aangepast.
 5. exploitatiearchitectuur – faciliteiten waarop informatiesystemen draaien. Lagen:
  1. presentatie weergave;
  2. presentatie logica;
  3. business logica;
  4. data logica.

2. Archimate

Archimate is taal voor het uniform beschrijven, analyseren en visualiseren van architectuur. Redenen om een taal te gebruiken:

 • communicatie;
 • eenduidigheid;
 • samenhang;
 • consistentie;
 • visualisatie;
 • analyse.

Lagen:

 1. bedrijf;
 2. applicatie;
 3. technologie.

Aspecten:

 1. actief – uitvoeren van gedrag (onderwerp);
 2. gedrag – wat of hoe (werkwoord);
 3. passief – object waarop gedrag wordt uitgevoerd (lijdend voorwerp).

Concepten:

 1. Bedrijf:
  1. processen:
   1. bedrijfsproces – klant tot klant keten van activiteiten met product;
   2. bedrijfsevent – externe gebeurtenis die proces beïnvloedt;
   3. bedrijfsinteractie – gedrag door twee of meer rollen uitgevoerd.
  2. organisatie:
   1. bedrijfsactor – organisatorische entiteit die acties kan uitvoeren;
   2. bedrijfsrol – rol in een proces;
   3. bedrijfscolaboratie – tijdelijke groepering van rollen;
   4. bedrijfsinterface – toegang tot de services van een rol.
 2. Applicatie:
  1. applicaties:
   1. applicatiecomponent – deelsysteem dat functionaliteit via interfases aanbiedt;
   2. applicatiefunctie – samengangend intern gedrag van een component;
   3. applicatie-interface – samenwerking met de omgeving;
   4. applicatie-interactie – samenwerking tussen twee of meer applicaties;
   5. applicatiesamenwerking – samenwerking tussen twee of meer componenten.
  2. data:
   1. data-object – informatieobject met duidelijke betekenis voor bedrijfs- en applicatielaag.
 3. Technologie:
  1. infrastructuur:
   1. node – rekenkundige bron;
   2. apparaat – fysieke resource;
   3. software;
   4. infrastructuurinterface – toegang tot de service van een node;
   5. communicatiepad – uitwisseling van informatie tussen nodes;
   6. netwerk – fysieke communicatiepad;
   7. artefact – fysieke informatie, gemaakt of gebruikt door een systeem.

Relaties tussen concepten:

 1. structurele:
  1. associatie;
  2. toegang (lees|schrijf);
  3. gebruikt door (used by);
  4. realisatie;
  5. toekenning – relatie tussen structuur en gedrag;
  6. aggregatie – verwijzing;
  7. compositie – bestaat uit.
 2. dynamische:
  1. flow – informatiestroom tussen gedrags- of structuurconcepten;
  2. triggering.
 3. anders:
  1. specialisatie – consistent en met extra informatie;
  2. groepering.