Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Privacy

De wetten die onze privacy beschermen zijn:

Grondwet

 1. art. 10:
  1. recht op eerbieding persoonlijke levenssfeer behoudens beperkingen in de wet;
  2. regels ter bescherming van persoonsgegevens;
  3. regels over kennisneming vastgelegde gegevens en verbetering ervan. ingevuld in:
   1. wet bescherming persoonsgegevens;
   2. wet politiegegevens.
 2. art. 13:
  1. briefgeheim (excl. e-mail) onschendbaar behalve bij wet bepaald;
  2. telefoongeheim onschendbaar behalve bij wet bepaald en d.m.v. machtiging.

Wet bescherming persoonsgegevens

 • gegevens die herleidbaar zijn tot een individu;
 • art. 1: verwerken van persoonsgegevens, alle handelingen, zoals:
  • verzamelen;
  • bewaren;
  • opvragen;
  • verspreiden;
  • vernietigen.
 • art. 3: niet van toepassing voor doeleinden:
  • journalistiek;
  • artistiek;
  • literair.
 • art. 7: alleen voor uitdrukkelijke doelen verzamelen;
 • art. 8: slechts verwerken indien:
  • ondubbelzinnige toestemming;
  • noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst;
  • wettelijke verplichting nakomen;
  • vrijwaring vitaal belang;
  • goede vervulling van publieksrechtelijke taak;
  • gerechtvaardigd belang, verstrekking aan derden.
 • art. 33:
  • verkregen bij betrokkene;
  • deelt identiteit voor een doel;
  • ?.
 • art. 34: indien op een andere wijze verkregen, dan informeren over:
  • argument vastleggen;
  • ?.
 • art. 193c Wetboek van strafrecht, computervredebreuk: gegevens aftappen m.b.v. een technisch hulpmiddel d.m.v. telecommunicatie of geautomatiseerd werk. Strafbaar wanneer beiden:
  • opzettelijk;
  • wederrechtelijk.