Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Europese aanbesteding en koop

1. Europese aanbesteding

geldt voor overheden:

 • werk, levering, dienst;
 • waarde;
 • openbaar/niet openbaar;
 • aankondiging;
 • kern: selectiecriteria;
 • kern: gunningscriteria (laagste prijs/economisch voordeligst);
 • gunning.

Drempels:

 • werk: 5.000.000;
 • levering/dienst; 130.000;
 • levering 200.000.

Het is op te knippen in kavels.

2. Koop

Boek 7 BW:

 • overeenkomst tussen gever en betaler;
 • verkopen verplicht tot leveren en overdracht van eigendom;
 • eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn (bijzonder conformiteitsbeginsel);
 • licentierecht: koop van vermogensrecht

Zaken:

 • stoffelijk – vastbare objecten;
 • onstoffelijk – letterkunde, wetenschap, software, etc.

Bijzondere bepalingen software geen inbreuk is:

 • noodzakelijk gebruik voor beoogde gebruik;
 • laden, in beeld brengen;
 • waarnemen, bestuderen, testen;
 • kopie voor interoperabiliteit.

Escrow = bank voor broncode

Automatiseringscontract:

 • koop en verkoop;
 • gebruiksrecht;
 • aanneming van werk;
 • dienstverlening;
 • auteursrechten;
 • onderhoudsverplichtingen.

Typen verplichtingen:

 1. inspanningshandelingen (leverancier);
 2. resultaatshandelingen (opdrachtgever).

Open souce licenties:

 • vrijheid blijheid – BSD, MIT, Apache;
 • open houden – Linux, Mozilla, Public license;
 • samen delen – copy left, GPL