Aantekeningen Business intelligence (BI-5): Business alignment

Business alignment perspectieven:

 1. organisatorisch: geheel aan mensen, middelen, taken en verantwoordelijkheden is erop gericht systematisch informatie te verzamelen, analyseren en verspreiden tbv strategievorming van een organisatie
 2. technologisch: verzamelen van zoveel mogelijk informatie en het analyseren en rapporteren hiervan mbv informatieverwerkenden systemen om intelligente beslissingen te kunnen nemen voor de bedrijfsvoering.

Doel: ontwerpen datawarehouse om strategische managementvragen te beantwoorden

 • ondersteuning van de besluitvorming
 • betere prestaties
 • concurrentiepositie verbeteren

Business intelligence is een cyclus, geen eenmalig project: verzamelen → analyseren → toepassen → etc

Ambities (CEBIT):

 1. begrijpen – operationele processen;
 2. coördineren – processturing;
 3. verbeteren – processen efficiënter/effectiever maken;
 4. innoveren – processen opnieuw inrichten.

Producten aan business kant:

 • query – ad hoc vragen;
 • rapportage – periodieke management informatie;
 • dashboard – overzicht van prestatie indicatoren;
 • OLAP – interactief dashboard;
 • data-mining – verbanden zoeken door algoritmes.

Missie/visie → product-/marktcombinaties

Business intelligence: informatie die de besluitvorming ondersteunt

 • minder tijd voor besluitvorming
 • complexe managementinformatie
 • dichten informatiefkloof:
  • tijd om beslissingen te nemen is korter → informatie verwerken voor besluitvormers;
  • tijd om informatie te verkrijgen is langer → continu gegevens vezamelen.
 • sneller aanleveren
 • presenteren als intelligence
 • filteren op strategische relevantie
 • tools voor analyse
 • data voorbereiden op analyse
 • van tevoren verzamelen

Do’s & don’ts

Don’ts:

 1. BI gebruiken voor afrekenen;
 2. ter controle en verantwoording;
 3. alleen verklaring zoeken voor bepaalde trends;
 4. niks doen met uitkomsten.

Do’s:

 1. stimuleren en coachen, dialoog aangaan;
 2. toekomst- en actiegericht werken;
 3. verklaringen vertalen naar conclusies en acties;
 4. continu verbeteren.