Aantekeningen ICT dienstverlening (BI-4): ICT Service Lemniscaat

Het ICT Service Lemniscaat Is het gevolg van m.b.v. GAP model onderkende afwijkingen aan kwaliteit van ICT dienstverlening.

Goede ICT dienstverlening is nodig om:

 • wederzijdse verwachtingen concreet te maken en vast te leggen;
 • verwachtingen bij gebruikers in plannen, implementeren en uitvoeren;
 • verzekeren dat dienstverlening volgens plan en procedures verloopt;
 • dienstverlening evalueren.

Specificeren/kwantificeren van de dienstverlening

Servicematrix

 • servicepit – functionele/concrete dienst, functionaliteit, daarover prestatie eisen:
  • functionaliteit;
  • beschikbaarheid;
  • capaciteit;
  • prestatie.
 • serviceschil – afspraken over wijze waarop dienst wordt geleverd:
  • gebruikersondersteuning;
  • wijzigingen;
  • beveiliging;
  • calamiteiten.
Dienst Functionaliteit Beschikbaarheid Capaciteit Prestatie
Object
Gebruikers-ondersteuning
Wijzigingen
Beveiliging
Calamiteiten

Een servicecomponent is cel in matrix, heeft 0..* attributen.

Stappenplan maken van afspraken:

 1. Verkennen bedrijfssituatie;
 2. beschrijving serviceobject;
 3. bepalen belang;
 4. onderhandelen;
 5. specificeren overeenkomst.

Objectenpiramide (niveau vd dienstverlening):

 1. Bedrijfsproces;
 2. Informatie systeem;
 3. Infrastructuur;
 4. Componenten.

Inrichting/uitvoeren van de dienstverlening

Uitgangspunten:

 • kwaliteitskarakteristieken:
  • functionaliteit;
  • beschikbaarheid;
  • capaciteit;
  • prestatie.
 • omgevingsfactoren:
  • gebruikersondersteuning;
  • wijzigingen;
  • beveiliging;
  • calamiteiten.

Organisatiecultuur = normen & waarden binnen organisatie.

Organisatiestructuur = wijze waarop samenwerking is gevormd.

Inrichten van de organisatie:

 1. specificeren van taken t.b.v. de diensten;
 2. taken clusteren naar functies. Gelijke taken bij elkaar, controle scheiden;
 3. van functies naar processen:
  1. aanstellen van een procesmanager;
  2. opstellen van een RACI matrix (responsible, accountable, consulted, informed).

Organisatiestructuurmodel van Mintzberg:

 1. Strategische top;
 2. Techno structuur & ondersteunende staf;
 3. Tactisch management;
 4. Operationele kern.

Benaderingen:

 1. taak & functiegericht;
 2. procesgericht;
 3. hybride.

Kenmerken taak:

 • input;
 • stuursignaal;
 • resources;
 • output.

Type taken:

 1. bewerkend;
 2. beslissend;
 3. lerend;
 4. faciliterend.

Meten van de dienstverlening

Norm = gemaakte afspraak

Type normen:

 • harde normen;
 • streefwaarden;
 • referentiewaarden.

Prestatie indicator = meetwaarden om inzicht te krijgen in kwaliteit van mensen en IT

Onderdelen:

 1. onderwerp;
 2. maatstaf – meeteenheid;
 3. norm – waarde.

Meten van de diensten

 1. inrichten meetprogramma;
 2. uitvoeren metingen;
 3. analyseren;
 4. terugkoppelen.

Evaluatie van de dienstverlening

Basisconcepten:

 1. controleren van de dienstverlening;
 2. evalueren van de dienstverlening.

Tevredenheid = verschil tussen verwachting en resultaat.

Ondersteuning

Ondersteunende informatiesystemen:

 • service management – administratief;
 • system management – technisch beheer, rapportage en monitoring.