Al je persoonlijke gegevens van Instagram opvragen

Journalist Judith Duportail van The Guardian vroeg bij Tinder al haar persoonlijke gegevens op. Het resultaat: 800 pagina’s zeer gedetailleerde informatie. Dat heeft mij ertoe gezet om bij Instagram een zelfde verzoek in te dienen over mijn account. Omdat Instagram zelf de mogelijkheid niet biedt deel ik hier de brief die ik daarvoor heb gebruikt.
Continue reading “Al je persoonlijke gegevens van Instagram opvragen”

Training Informatieveiligheid NEN-ISO/IEC 27001

De gemeente Den Haag vindt informatieveiligheid en privacy van haar inwoners een zeer belangrijk onderwerp. Daarom is besloten dat alle medewerkers die te maken hebben met informatievoorziening twee trainingen moeten volgen: een basistraining over de ISO 27001 norm en een functiespecifieke opleiding. Dit artikel is een samenvatting van de basistraining van het informativeiligheidsmanagementsysteem NEN-ISO/IEC 27001 bij FoxIT, door trainer Ferry van der Kaars. Het doel van deze basistraining is de bewustwording van de informatieveiligheid.

Continue reading “Training Informatieveiligheid NEN-ISO/IEC 27001”

Verslag seminar Process mining in de zorg

De bijeenkomst Process mining in de zorg op 12 novemver 2014 was een initiatief van De Haagse Hogeschool (faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving) en het Ngi-NGN (‘de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers‘). Continue reading “Verslag seminar Process mining in de zorg”

#trainjecollega verandermanagement: je ziet het niet vanzelf

Elk jaar organiseren collega’s in verschillende gemeenten een week waarin collega’s hun eigen collega’s een korte training geven: #trainjecollega. De onderwerpen zijn zeer divers en zo kan iedereen in een ochtend of middag kennis maken met een onderwerp van zijn of haar interesse. Dit jaar volgde ik de training ‘Je ziet het niet vanzelf’ over verandermanagement bij overheden.
Continue reading “#trainjecollega verandermanagement: je ziet het niet vanzelf”

Publieke gezondheid nieuwe stijl: informatie van de GGD als grondstof voor sociale innovatie

Als afsluiting van mijn deeltijd HBO studie Business IT & Management heb ik een half jaar lang onderzoek gedaan naar de vraag: hoe kan de samenleving de publieke gezondheid zo goed mogelijk zelf bewaken, beschermen en bevorderen, ondersteund door middel van informatie van de GGD Haaglanden?
Continue reading “Publieke gezondheid nieuwe stijl: informatie van de GGD als grondstof voor sociale innovatie”

PURA: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur

In navolging van de NORA en GEMMA hebben zeven GGD’en, ondersteund door Novius, een eerste versie van een referentie architectuur voor de publieke gezondheid opgesteld. De doelen zijn om de informatievoorziening van organisaties in de publieke gezondheid beter, robuuster, beheersbaarder en efficiënter te maken.
Continue reading “PURA: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur”

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Europese aanbesteding en koop

1. Europese aanbesteding

geldt voor overheden:

 • werk, levering, dienst;
 • waarde;
 • openbaar/niet openbaar;
 • aankondiging;
 • kern: selectiecriteria;
 • kern: gunningscriteria (laagste prijs/economisch voordeligst);
 • gunning.

Drempels:

 • werk: 5.000.000;
 • levering/dienst; 130.000;
 • levering 200.000.

Het is op te knippen in kavels.

2. Koop

Boek 7 BW:

 • overeenkomst tussen gever en betaler;
 • verkopen verplicht tot leveren en overdracht van eigendom;
 • eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn (bijzonder conformiteitsbeginsel);
 • licentierecht: koop van vermogensrecht

Zaken:

 • stoffelijk – vastbare objecten;
 • onstoffelijk – letterkunde, wetenschap, software, etc.

Bijzondere bepalingen software geen inbreuk is:

 • noodzakelijk gebruik voor beoogde gebruik;
 • laden, in beeld brengen;
 • waarnemen, bestuderen, testen;
 • kopie voor interoperabiliteit.

Escrow = bank voor broncode

Automatiseringscontract:

 • koop en verkoop;
 • gebruiksrecht;
 • aanneming van werk;
 • dienstverlening;
 • auteursrechten;
 • onderhoudsverplichtingen.

Typen verplichtingen:

 1. inspanningshandelingen (leverancier);
 2. resultaatshandelingen (opdrachtgever).

Open souce licenties:

 • vrijheid blijheid – BSD, MIT, Apache;
 • open houden – Linux, Mozilla, Public license;
 • samen delen – copy left, GPL

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Telecommunicatie en e-commerce

Telecommunicatiewet

 1. art. 2.1: elektronisch communicatienetwerk/dienst. Melding bij college (AC&M) verplicht;
 2. art. 3.3: frequentieruimte;
 3. art. 5.2:
  1. openbare grond, gedogen van kabels. Grondroerdersregeling, melden in Velin register;
  2. wet informatieuitwisseling ondergrondse netten:
   1. opdrachtever op zorgvuldige manier;
   2. grondroerder op zorgvuldige manier.
 4. besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (BUDE): toegang verkrijgen = cookiewet;
 5. art. 9a: bevoegd tot aftappen;
 6. art 13.2a: bewaren van gegevens [ITO]:
  1. telefonie 12 maanden;
  2. internet 6 maanden.

 E-commerce

 • waarborgfonds;
 • overeenkomst en koop op afstand;
 • algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk.

 

 • ICANN – top level domainnames;
 • SIDN – domeinnamen.

Digitale reclame:

 • reclamebericht herkenbaar;
 • indentiteit van afzender vermelden;
 • duidelijke voorwaarden;
 • reclame via mail/sms herkenbaar.

Huisvredebreuk → computervredebreuk, zeker strafbaar wanneer:

 • doorbreken;
 • technische omgreep;
 • valse signalen/sleutel;
 • valse hoedanigheid.
 • hogere straf wanneer inbreuk en vervolgens gegevens overneemt;
 • nog hoger wanneer
  • via telecomnetwerk;
  • gebruik van verwerkingscapaciteit;
  • toegang via derden.

DDOS = opzettelijk en wederrechterlijk blokkeren toegang voor beoogde gebruiker

Phishing: intentie tot afluisteren, aftappen of opnemen.

Vernieling:

 1. veranderen, wissen, ontoegankelijk maken, toevoegen middels telecommunicatie of geautomatiseerd werk;
 2. via telefomnetwerk;
 3. verspreiden van middelen.

Netwerkdoorzoeking

 1. elders aanwezig geautomatiseerd werk;

Kinderporno, alles is strafbaar (afbeelding, gegevensdrager, schijnbaar betrokken):

 • handelingen:
  • produceren;
  • aanbieden;
  • verspreiden;
  • verkrijgen;
  • bezit.
 • vormen:
  • < 18 jr;
  • lijkt < 18 jr;
  • vertegenwoordiging van een kind.