Training Informatieveiligheid NEN-ISO/IEC 27001

De gemeente Den Haag vindt informatieveiligheid en privacy van haar inwoners een zeer belangrijk onderwerp. Daarom is besloten dat alle medewerkers die te maken hebben met informatievoorziening twee trainingen moeten volgen: een basistraining over de ISO 27001 norm en een functiespecifieke opleiding. Dit artikel is een samenvatting van de basistraining van het informativeiligheidsmanagementsysteem NEN-ISO/IEC 27001 ...

Verslag seminar Process mining in de zorg

De bijeenkomst Process mining in de zorg op 12 novemver 2014 was een initiatief van De Haagse Hogeschool (faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving) en het Ngi-NGN (‘de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers‘).

#trainjecollega verandermanagement: je ziet het niet vanzelf

Elk jaar organiseren collega’s in verschillende gemeenten een week waarin collega’s hun eigen collega’s een korte training geven: #trainjecollega. De onderwerpen zijn zeer divers en zo kan iedereen in een ochtend of middag kennis maken met een onderwerp van zijn of haar interesse. Dit jaar volgde ik de training ‘Je ziet het niet vanzelf’ over ...

Publieke gezondheid nieuwe stijl: informatie van de GGD als grondstof voor sociale innovatie

Als afsluiting van mijn deeltijd HBO studie Business IT & Management heb ik een half jaar lang onderzoek gedaan naar de vraag: hoe kan de samenleving de publieke gezondheid zo goed mogelijk zelf bewaken, beschermen en bevorderen, ondersteund door middel van informatie van de GGD Haaglanden?

PURA: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur

PURA: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur
In navolging van de NORA en GEMMA hebben zeven GGD’en, ondersteund door Novius, een eerste versie van een referentie architectuur voor de publieke gezondheid opgesteld. De doelen zijn om de informatievoorziening van organisaties in de publieke gezondheid beter, robuuster, beheersbaarder en efficiĆ«nter te maken.

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Wet op internet

Vrijheid van meningsuiting is er om te: schokken; kwetsen; verontrusten.

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Europese aanbesteding en koop

1. Europese aanbesteding geldt voor overheden: werk, levering, dienst; waarde; openbaar/niet openbaar; aankondiging; kern: selectiecriteria; kern: gunningscriteria (laagste prijs/economisch voordeligst); gunning. Drempels: werk: 5.000.000; levering/dienst; 130.000; levering 200.000. Het is op te knippen in kavels. 2. Koop Boek 7 BW: overeenkomst tussen gever en betaler; verkopen verplicht tot leveren en overdracht van eigendom; eigenschappen die ...

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Privacy

De wetten die onze privacy beschermen zijn:

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Telecommunicatie en e-commerce

Telecommunicatiewet art. 2.1: elektronisch communicatienetwerk/dienst. Melding bij college (AC&M) verplicht; art. 3.3: frequentieruimte; art. 5.2: openbare grond, gedogen van kabels. Grondroerdersregeling, melden in Velin register; wet informatieuitwisseling ondergrondse netten: opdrachtever op zorgvuldige manier; grondroerder op zorgvuldige manier. besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (BUDE): toegang verkrijgen = cookiewet; art. 9a: bevoegd tot aftappen; art 13.2a: bewaren ...

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Auteursrecht

1. Auteurswet art. 1: uitsluitend recht van de maker om openbaar te maken en te verveelvoudigen; art. 2: erfopvolging of (gedeeltelijke) overdracht d.m.v. akte; …; niet vatbaar voor beslag. art. 4: maker is hij die in het werk als zodanig aangeduid; mondelinge voordracht houdt. art. 5: bij meerdere makers is de degene die leiding heeft ...